สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อาจาย์อิทธิชัย อินลุเพท และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องสมุด ตรวจสอบ และสอนการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัตินอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ธนานนท์  กลิ่นแก้ว อาจาย์อิทธิชัย อินลุเพท และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องสมุด ตรวจสอบ และสอนการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัตินอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จ

ใส่ความเห็น