สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อาจาย์อิทธิชัย อินลุเพท และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องสมุด ตรวจสอบ และสอนการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ รวมทั้งสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี นางสาวนพรัตน์ แก้ววงษ์ษา และคณะ ลงพื้นที่จัดเตรียมและตกแต่งห้องส่วนพระองค์ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อาจาย์อิทธิชัย อินลุเพท และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องสมุด ตรวจสอบ และสอนการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ รวมทั้งสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี นางสาวนพรัตน์ แก้ววงษ์ษา และคณะ ลงพื้นที่จัดเตรียมและตกแต่งห้องส่วนพระองค์ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

ใส่ความเห็น