สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ และอาจารย์อรนิต ประนมไพร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์หนังสือตามหมวดหมู่หนังสือดิ้วอี้ จัดมุมห้อง และนำหนังสือขึ้นชั้นวางหนังสือ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ  และอาจารย์อรนิต  ประนมไพร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์หนังสือตามหมวดหมู่หนังสือดิ้วอี้ จัดมุมห้อง และนำหนังสือขึ้นชั้นวางหนังสือ

ใส่ความเห็น