ลงสำรวจพื้นที่การจัดค่าย รร.ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และ รร.ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ รร.ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และ รร.ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมี ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวสุธาสินี  ธนัฐปิตินันท์  และนางสาวปัจจรี  ศรีโชค อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ใส่ความเห็น