ลงสำรวจพื้นที่การจัดค่ายรร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า และ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า และ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย โดยมี ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ  ภูภักดี และนายวัชรพงษ์  ราคาแพง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์

ใส่ความเห็น