รายงานโครงการพระราชดำริ – รร.ตชด. 2563

สามารถดาวน์โหลดไฟล์การดำเนินงานฝ่ายงานโครงการพระราชดำริฯ PDF ได้ที่นี้

ตารางการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายงานโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563