รายงานโครงการพระราชดำริ – รร.ตชด. 2562

สามารถดาวน์โหลดไฟล์การดำเนินงานฝ่ายงานโครงการพระราชดำริฯ PDF ได้ที่นี้

ตารางการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายงานโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2562