ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมลงพื้นตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการรักษ์น้ำฯ ณ แปลงสาธิตการปลูกไม้ผลและการบริหารจัดการน้ำ (นายอุทัย ราศีชัย) บ.หมากแข้ง ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ใส่ความเห็น