สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.สุพรรณี  พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมซักซ้อมรับเสด็จฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ใส่ความเห็น