สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานจัดตกแต่งมุมห้อง มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และมุมสมเด็จย่า และตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสมุดณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานจัดตกแต่งมุมห้อง มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และมุมสมเด็จย่า และตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสมุด

ใส่ความเห็น