โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562  

    slot deposit pulsa

ใส่ความเห็น