ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการฯ  ประจำปีงบประมาณ 2562 และสรุปแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

    slot pulsa tanpa potongan

ใส่ความเห็น