สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานจัดทำหมวดหมู่ จัดมุมห้อง และสอนซ่อมหนังสือ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 25 &#821

Read more

กำหนดตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 25 มิถุน

Read more

ลงสำรวจพื้นที่การจัดค่าย รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และ รร.ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย

เมื่อวันที่ 18 มิถุน

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินงานเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และระบบสายไฟฟ้าออกจากอาคารเรียนเพื่อปรับปรุงห้องและอาคารเรียนณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 17 มิถุน

Read more

ลงสำรวจพื้นที่การจัดค่ายรร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า และ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 17 มิถุน

Read more

ลงสำรวจพื้นที่การจัดค่าย รร.ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และ รร.ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more