จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภา

Read more

โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล และอาคารเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภา

Read more