โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินงานติดตั้งระบบสายไฟและสายเคเบิ้ลในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินงานติดตั้งระบบสายไฟและสายเคเบิ้ลในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น