สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินงานเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และระบบสายไฟฟ้าออกจากอาคารเรียนเพื่อปรับปรุงห้องและอาคารเรียนณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยงานฝ่ายอาคารสถานที่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินงานเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และระบบสายไฟฟ้าออกจากอาคารเรียนเพื่อปรับปรุงห้องและอาคารเรียน

ใส่ความเห็น