สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่ตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่ตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ดำเนินการจัดหมวดหมู่ ติดสติ๊กเกอร์หนังสือใหม่ สอนซ่อมหนังสือ นอกจากนี้ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการเปลี่ยนฝาผนัง ติดตั้งพัดลม บานเกล็ด และติดตั้งปลั๊กสายไฟใหม่

ใส่ความเห็น