สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่ตกแต่งห้องสมุดและสอนการซ่อมหนังสือ รวมทั้งการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่ตกแต่งห้องสมุดและสอนการซ่อมหนังสือ รวมทั้งการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ใส่ความเห็น