สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานจัดทำหมวดหมู่ จัดมุมห้อง และสอนซ่อมหนังสือ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานจัดทำหมวดหมู่ จัดมุมห้อง และสอนซ่อมหนังสือ 

ใส่ความเห็น