สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานจัดมุมห้อง มุมสมเด็จย่า มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และสอนซ่อมหนังสือ เพิ่มเติม รวมทั้งและมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โต๊ะญี่ปุ่น เสื้อกันเปื้อน ที่นอนเด็กอนุบาล เบาะรองนั่ง แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ชั้นวางของไม้ และชั้นวางของไม้ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานจัดมุมห้อง มุมสมเด็จย่า มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และสอนซ่อมหนังสือ เพิ่มเติม รวมทั้งและมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โต๊ะญี่ปุ่น เสื้อกันเปื้อน ที่นอนเด็กอนุบาล เบาะรองนั่ง แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ชั้นวางของไม้ และชั้นวางของไม้

ใส่ความเห็น