วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้กำหนดลงพื้นที่โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ รวมทั้งสำรวจความต้องการด้านการเรียน การสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  • วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้กำหนดลงพื้นที่โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ รวมทั้งสำรวจความต้องการด้านการเรียน การสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ใส่ความเห็น