ลงสำรวจพื้นที่การจัดค่าย รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และ รร.ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และ รร.ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย โดยมี ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวธิติญา เหล่าอัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และนางสาวฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์

ใส่ความเห็น