มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จฯ ถวายรายงานประจำจุดห้องสมุด

ใส่ความเห็น