ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของห้องสมุดและเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของห้องสมุดและเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

ใส่ความเห็น