ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด และอาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องและมุมประสบการณ์ห้องเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 5 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด และอาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องและมุมประสบการณ์ห้องเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ใส่ความเห็น