จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสหวิทยาสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ใส่ความเห็น