คณะลงตรวจพื้นที่ โดยจังหวัดเลยร่วมกับราชองค์รักษ์ในพระองค์ ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะลงตรวจพื้นที่ โดยจังหวัดเลยร่วมกับราชองค์รักษ์ในพระองค์ ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ล่วงหน้า โดยมี ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่
ณ  โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น