กำหนดตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯโรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้กำหนดตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมี ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ใส่ความเห็น