กองกำกับ ตชด.ที่ 24 กำหนดตรวจพื้นที่และซักซ้อมในการรับเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กองกำกับ ตชด.ที่ 24 กำหนดตรวจพื้นที่และซักซ้อมในการรับเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำห้องสมุด พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด อาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู ประจำห้องเรียนอนุบาล 1-3 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซักซ้อมเตรียมรับเสด็จ

ใส่ความเห็น